Điện thoại thông minh là một vật dụng thiết yếu mà hầu như mỗi người chúng ta đều sử