Hiện nay nhà đất tại ngõ 28 Điện Biên Phủ Ba Đình nhận được một số sự quan tâm